แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศสำหรับนักศึกษา และแบบรับรองการทำวิจัยที่โรงเรียน

แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัย

โดยนักศึกษาต้องดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดเพื่อให้อาจารย์นิเทศลงนามรับรอง ทุกครั้งที่มีอาจารย์ไปนิเทศที่โรงเรียน

ดาวน์โหลด pdf หรือ doc


แบบรับรองการทำวิจัยที่โรงเรียน

ดยนักศึกษาต้องดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง และส่งกลับมาที่คณะวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด pdf หรือ doc

Last Updated on Friday, 28 October 2011 14:26  

Add comment


Security code
Refresh